Hornické památky

23.05.2016 20:42

V blízkém okolí jsou již otevřeny středověké doly a to Mauritius na Hřebečné a štola Johannes na Zlatém Kopci.

Více v odkazech :

https://www.dulmauritius.cz

https://www.stolajohannes.cz