Přírodovědná procházka

07.06.2016 18:19

Ve čtvrtek 16. června 2016 se koná přírodovědná procházka nazvaná "ZA BOHATSTVÍM STARÉHO LOMU NA RYŽOVNĚ", kterou pořádá  AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les.

Den: čtvrtek 16. června 2016 Čas: 16:30 Místo: Sraz v 16:30 v PR Ryžovna, přístupová cesta na vrcholu stoupání při silnici Ryžovna – Hřebečná (50°23'54''N, 12°50'19''E). Doprava: Místo je dostupné pouze individuální dopravou (auto, kolo...), v místě možnost parkování. Trasa: Územím přírodní rezervace (délka 2–3km, místy středně náročný terén, konec cca v 19:00). Náplň: Ukázka sloupcovité odlučnosti čediče ve zdejším starém opuštěném lomu, následují Výhledy na krušnohorské pláně, poté přesun přes horské suťové lesy s pokroucenými buky k horským prameništím a zrašelinělým loukám s pestrou mokřadní flórou včetně několika druhů orchidejí a masožravých rostlin. Uvidíme jednu z nejbohatších rostlinných lokalit v Krušných horách. Průvodce: Ing. Petr Krása (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) Kontakt: P. Krása, tel: 724 704 449 Poznámka: Akce se koná za každého, i deštivého počasí. Vhodná je pevná obuv.